Новини

Основните зърнени култури отбелязват сезонно повишение на цените
Основните зърнени култури отбелязват сезонно повишение на цените
11 февруари, 2017
Всички новини
3815

Потреблението на пшеница в ЕС расте с около 1%

От България ще бъдат изнесени над 4 млн. т, прогнозира агроминистерството

Общото потребление на пшеница в ЕС се предвижда да достигне 154,9 млн. тона през маркетинговата 2016/17 година – с около 1% над нивото от предходната маркетингова година, главно поради ръст на употребата за индустриални цели и за изхранване на населението.

През същия период производството на пшеница в ЕС се очаква да спадне с 10,7% спрямо предходната година до 142,6 млн. тона, основно заради понижен среден добив с близо 12% до 5,3 т/хектар, се казва в анализ на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), което цитира данни на Европейската комисия. 

По прогнозни данни на отдел „Агростатистика“ на МЗХ в България производството на пшеница от реколта `2016 достигна рекордните 5,641 млн. т. Това е с близо 13% повече спрямо реколта `2015. Увеличават се ожънатите площи – с 3% до 11,4 млн. дка и средният добив – с 9% до 494 кг/дка.

Преходните наличности от пшеница, с които започва пазарната 2016/17 година, са около 420 хил. тона, което е с около 42% под необичайно високото ниво отпреди една година, но близко до средното за последните пет години.

В резултат на увеличеното производство общото предлагане на пшеница в страната (формирано от начални стокови наличности, производство и внос) през сезон 2016/17 се очаква да достигне рекордните близо 6,1 млн. тона – с 5,5% над нивото от предходната година.

В страната общото потребление на пшеница (семена, изхранване на населението, индустриална употреба, фураж и износ) през 2016/17 маркетингова година се прогнозира на ниво от около 5,9 млн. тона – с 10% повече спрямо предходната година, основно за сметка на увеличен експорт. Вътрешното потребление се очаква да нарасне с около 2% до малко под 1,9 млн. тона, поради увеличение на употребата за фураж и за индустриални цели.

Потреблението на пшеница за брашно и хляб ще се задържи на около 850 хил. тона.

По предварителни данни на НСИ през първите три месеца на пазарната 2016/17 (юли – септември 2016 г.) общият износ на пшеница и преобразувано в пшеница брашно надхвърля 2 млн. т, отбелязвайки ръст от 33% спрямо същия период на предходната година.

Предвид високите наличности в страната и доброто качество на пшеницата от реколта ‘2016 се прогнозира общият внос на пшеница през маркетинговата 2016/17 година да остане сравнително нисък, до около 35 хил. тона, очаква агроминистерството.

В стойностно изражение износът на пшеница нараства по-слабо спрямо съответния период на миналата година - с 16,6%, до 306,3 млн. евро, поради понижение на средната експортна цена с около 13%.

Отчитайки рекордно високото предлагане в страната, общият износ на пшеница за маркетинговата 2016/2017 година се очаква да надхвърли съществено миналогодишния, като има потенциал да достигне около 4 млн. тона, прогнозира МЗХ.